top of page

Våren med Stockholms domkyrkokör innehåller bland annat Johann Sebastian Bachs Johannespassion och en englandsturné.

Program
 

rep_mats_fredrik.jpeg

Följ oss i på Facebook för att få reda på ev. ändringar och nya konserter.

Följ Stockholms domkyrkokör på Facebook

Våren 2024

Söndag 24 mars kl 16:00  |  Storkyrkan

J. S. Bach:

Johannespassionen

Stockholms domkyrkokör

David Wijkman Jesus
Lars Arvidsson Pilatus
Carl Unander-Scharin evangelist
Kathrin Lorenzen sopran
Mathilda Sidén Silfver alt
Michael Bell tenor
Rebaroque
Johan Hammarström dirigent

Program

Johann Sebastian Bach Johannespassionen bwv 245

 

Konsertlängd 2 h 20 minuter (inklusive paus)

Entré 100–370 kr

Köp biljetter på Nortic

300 år efter uruppförandet i Leipzig klingar Johannespassionen alltjämt lika majestätisk som den måste ha gjort i Nikolaikirche på långfredagen 1724. Johann Sebastian Bach hade då nyligen tillträtt tjänsten som Thomaskantor och iscensatte, i sitt kraftfulla verk, Jesu lidande såsom det skildras i Johannesevangeliet. Traditionen att framföra passionsberättelsen under Stilla veckan gick långt tillbaka i tiden och Johannes poetiska text skildrar skeendet från Jesu gripande via korsfästelse till gravläggning. Melodin följer evangelietextens språkliga rytm och solistiska arior med fria texter kommenterar skeendet. Koralerna är skrivna till välkända melodier och fungerar som församlingens reflektioner över passionshistorien.

 

Efter uruppförandet framfördes Johannespassionen ytterligare tre gånger i olika versioner, men efter Bachs död glömdes verket bort och plockades fram först på 1830-talet. I Sverige dirigerade Wilhelm Stenhammar det första framförandet 1898. Bachs tidlösa musik är full av symbolik och rör sig från det komplexa och dramatiska till de mest sublima och hjärtskärande ögonblicken.

 

Johannespassionen är ett anslående verk som drabbar många, oavsett tro.

---

 

Påskdagen 31 mars kl 16.00  |  Storkyrkan

Festal evensong

Stockholms domkyrkokör

Mattias Wager orgel

Johan Hammarström dirigent

Jonas Eek liturg

 

Program

John Sanders Till ingång och växelsångsböner

C.V. Stanford Magnificat & Nunc dimittis C-dur op. 115

C.V. Stanford Ye choirs of New Jerusalem op. 123

 

Gudstjänstlängd 45 minuter

Fri entré  |  Insamling till musikverksamheten

 

Med musik av Charles Villiers Stanford bjuder vi in till en intim och meditativ stund för alla sinnen med traditionell Evensong. Irländaren Villiers Stanford, som levde under åren 1852-1924, spelade som tonsättare och lärare en avgörande roll för den engelska körmusikens framväxt. Många av hans hymner framförs fortfarande dagligen i anglikanska kyrkor världen över.

 

Evensong, eller aftonsång, har firats i den anglikanska kyrkan sedan mitten av 1500-talet. Den cirka 45 minuter långa gudstjänsten hålls traditionellt varje dag vid solnedgången för att markera att ännu en dag har passerat.

 

Den moderna aftonsångsgudstjänsten är baserad på den anglikanska kyrkans The Book of Common Prayer. Stommen är Psaltaren och de stora nytestamentliga lovsångerna – Marias lovsång (Magnificat) och Symeons lovsång (Nunc dimittis). Större delen av gudstjänsten sjungs av kören men församlingen inbjuds att delta i gemensamma böner och psalmer.

 

Evensong firas fortfarande dagligen vid många katedraler runtom i Storbritannien. I Sverige uppkom aftonsången efter reformationen, men ägde oftast rum enbart på lördag kväll som helgmålsbön.

---

 

Söndag 14 april kl 16.00  |  Storkyrkan

Orgel +

Charles Villiers Stanford

 

Arvid Eriksson baryton

Karin Birgersson piano

Stockholms domkyrkokör

Johan Hammarström orgel & dirigent

 

Program

Charles Villiers Stanford

Bible Songs and Six Hymns op. 113

Three Motets op. 38

Justorum animae – Caelos ascendit hodie – Beati quorum via

Fantasia and Toccata in D minor op. 57

 

Konsertlängd 1 h

Fri entré  |  Insamling till musikverksamheten

 

Med kör, orgel och solister uppmärksammar vi den irländske tonsättaren Charles Villiers Stanford, som gick ur tiden för 100 år sedan. Under sin livstid var han en av Englands mest inflytelserika tonsättare. Vid sidan om sin rika produktion av orkester-, opera- och kammarmusik var han också en etablerad musiker, författare, dirigent och professor i komposition.

I dag är han framför allt ihågkommen för sin betydande insats för anglikansk kyrkomusik.

»Stanfords musik blåser som en frisk fläkt i kyrkan och rensar luften från den sentimentala ton från sämre kompositörer som har låtit frodas alltför länge«, menade den något yngre tonsättarkollegan Thomas Dunhill.

Som ung arbetade Stanford som organist vid Trinity College och komponerade då hymner till veckans gudstjänster. Bland de mest kända är Three motets, op. 84. År 1882 var han en av grundarna till Royal College of Music i London. Fantasia och Toccata d-moll färdigställdes sommaren 1894 och tillägnades Stanfords kollega där, Sir Walter Parratt. Bible Songs and Six Hymns skrevs huvudsakligen för Stanfords vän Harry Plunket Greene, en då berömd baryton som uruppförde de flesta av Stanfords kompositioner. Fem av sångerna hämtar sin text ur Gamla testamentet och den sjätte sången ur den judiska Ben Siras bok.

---

 

Torsdag 30 maj-måndag 3 juni

Englandsturné

Vi besöker Norwich Cathedral och Cambridge och ger både konserter och sjunger vid evensong och högmässa.

Mer information kommer.

---

 

Söndag 9 juni kl 16.00  |  Storkyrkan

Nu blomstrar marken vit och skär

Stockholms domkyrkokör

Mattias Wager orgel & piano

Johan Hammarström dirigent

 

Ur programmet

Viking Dahl Psalm om sommaren

David Wikander Förvårskväll & Kung Liljekonvalje

B. Tommy Andersson The Tyger

Nils Lindberg Sommarpsalm

Olle Adolphson Midsommardrömmen

Olle Adolphson Nu kommer kvällen

 

Konsertlängd 1 h

Entré 180 kr (onumrerat)

Köp biljetter på Nortic

 

Vi botaniserar i den svenska körlyrikskatten och bjuder på musik, i vilken den svenska våren och sommaren står i blom. Musikaliteten i poem av diktare som Pär Lagerkvist, Gustaf Fröding, Harry Martinson och Ragnar Jändel har gjort dem tacksamma att tonsatta. Viking Dahls Psalm om sommaren (Lagerkvist), David Wikanders Förvårskväll (Jändel), och Olle Adolphsons Midsommardrömmen (Martinson) är några exempel.

David Wikander var organist i Storkyrkan men också tonsättare och arrangör, framför allt av kyrkomusik. Det är dock för sina profana körstycken, såsom den innerliga Kung Liljekonvalje (med text av Gustaf Fröding) han har blivit mest känd.

En alldeles egen ton har Olle Adolphsons musik. Han är mest känd för sin rika visdiktning, men hade så många fler strängar på sin lyra. Bland annat komponerade han under 1980-talet Mässa på svenska språket för kör a cappella. Text och musik till Nu kommer kvällen skrev Adolphson som en reaktion på Pinochets maktövertagande i Chile 1973.

Olle Adolphsons musik återkommer regelbundet i Storkyrkans program.

bottom of page